• spolhall_head.jpg

Spolhall

  • spolhall_5.jpg
  • spolhall_4.jpg
  • spolhall_7.jpg
  • spolhall_6.jpg
  • spolhall_3.jpg
  • spolhall_2.jpg
  • spolhall_1.jpg
Error parsing XSLT file: \xslt\GetFakta.xslt

Generalentreprenad nybyggnation av spolhall åt Fortifikationsverket.

Objektet omfattar en nybyggnad av en spolhall, vid Eksjö Garnision, i nära anslutning till befintlig spolplatta vid övningsområde Ränneslätt. Byggnaden är utformad i ett plan, som till största del består av spolplatser samt undercentral och förråd. Nybyggnationen är på 450 m2 och utförs i prefabbetong. 

Byggstart oktober 2018 och ska vara färdigställt till sommaren 2019. Samarbetspartners: AB Gilbert Gustafssons Entreprenadfirma, Pettersons Verkstad i Komstad AB, Radiator VVS AB, Siemens Building Technologys, Revatec AB, Elajo AB, UBAB, och Bodafors Plåt AB.