• ute_slide.jpg

    Holsby Förskola

    Klassiskt lösvirkeshus på 1300m²Läs mer

Holsby Förskola

  • lekrum_square.jpg
  • salen_square.jpg
  • kapprum.jpg
  • ute1.jpg
  • ute3.jpg
  • ute2.jpg
Error parsing XSLT file: \xslt\GetFakta.xslt

Klassiskt lösvirkeshus på nästan 1300 m²

I Holsbybrunn har tidigare förskolan varit fördelade på flera olika lokaler runt om i samhället men från och med hösten 2015 kommer de kunna rymmas under samma tak beläget i ett vackert naturområde. Förskolan består av fem olika avdelningar uppdelat på åldersgrupper och är anpassat för att rymma ca 90 barn.

Byggnaden

Brantås Bygg har varit generalentrepenör och samordningsansvarig för hela projektet där vi arbetat med ett antal underleverantörer.

Huset är ett klassiskt lösvirkeshus på ca 1300m2 och är byggt enligt  ByggaF-metoden och ByggaL-metoden vilket är metoder för en fuktsäker och lufttät byggprocess.

Byggnationen kontrollerades varannan vecka under de kritiska momenten när stommen var bar. Kontrollen genomfördes av företaget Conservator.

Eftersom byggnaden är anpassad för en förskola samt att det finns en stor öppen yta i mitten byggdes taket med en paralleltaks-konstruktion som hjälper till att absorbera ljudnivån. I taket är det även inbyggt sensorer som håller koll på fukt- och luft-nivåer eftersom det är en stängd luftning.

Sensorerna är kopplade till en router vilket gör att nivåerna kan fjärkollas.

Gården

Runt förskolan finns en väl tilltagen gård för barnen att leka på med stora öppna gräsytor och gott om redskap och lekplatser. Det byggdes även en inhägnad del som omfattar ett skogsområde som blivit mycket populärt bland barnen att vara i.

Personalens upplevelse

För personalen har den nya förskolan inneburit ett rejält lyft. Tidigare har de arbetat i lokaler som inte varit anpassade för ändamålet och att kunna vara så många personal under samma tak underlättar vid stängning och öppning av förskolan.

En viktig bit är att de har fått vara delaktiga i utformningen av både huset och gården och entrepenörerna har varit väldigt lyhörda för deras önskemål. Den stora salen i mitten av huset är en naturlig mötesplats för barnen där alla åldrar av barn kan blandas.

Trots de stora öppna ytorna upplever de inte att ljudnivån blir speciellt hög vilket brukar vara vanligt på förskolor. Den unika takkonstruktionen med inbyggd absorbering hjälper till att dämpa ljudet och även takets lutning gör att ljudet inte studsar.
Personalen upplever gården som en riktig "guldgård" och komemer framöver ge barn och personal massor med möjligheter till lek och aktiviteter.