• kran.jpg

Arbetsglädje och god hälsa är förutsättningar för att skapa en stimulerande arbetsmiljö. Brantås Bygg AB kommer alltid att sträva efter att vara ett effektivt och konkurrenskraftigt företag där personalen trivs och utvecklas.

Arbetsmiljöarbetet inom Brantås Bygg AB skall omfatta hela verksamheten och medarbetarnas totala arbetssituation. Fysiska, psykiska och sociala aspekter beaktas, vilket innebär att Brantås Bygg AB aktivt arbetar med att minimera risker för arbetsskador, olycksfall och tillbud på våra arbetsplatser.

Brantås Bygg AB arbetar med aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet genom att:
- Förebygga olyckor, förslitningsskador och andra arbetsrelaterade sjukdomar
  med hjälp av bra maskinell utrustning och hjälpmedel.
- Regelbundet hälsoundersöka de anställda.
- Aktivt arbeta med rehabiliteringsfrågor.
- Skapa en bra trivsel och gemenskap på företaget.
- Satsa på personlig utveckling och kompetenshöjning.

Brantås Bygg AB följer gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet.