• kran.jpg

Vår kvalitetspolicy

Brantås Bygg AB skall vara en attraktiv byggpartner på marknaden och kunderna ska känna sig trygga när de anlitar oss.

Genom noggrann planering och bra organisering på våra arbetsplatser med bl.a. genomarbetade ordningsregler, upprättad kvalitetssäkring samt god arbetsmiljö utförs vårt arbete rätt från början och i rätt tid utan risker.

Brantås Bygg AB strävar efter en ständig utveckling och förbättring för att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och kompletta totallösningar.

Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsarbetet.

Brantås Bygg AB eftersträvar att ha nöjda kunder och att varje projekt, litet som stort, blir en bra referens.

För Brantås Bygg AB är kvalitet att alltid leverera produkter och tjänster med den kvalitén som motsvarar våra kunders förväntningar, behov och krav.

Detta uppnår vi genom delegering av ansvar, upprättande av fungerande processer och rutiner samt genom lyhördhet för våra kunders förväntningar.

Upprätta stabila ansvars- och samarbetsformer med våra leverantörer och kunder.